ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Брезово - ул. Г. Димитров, № 16

ФСМП–Брезово обслужва 16 населени места:

гр.Брезово, с.Бабек, с.Борец, с.Върбен, с.Дрангово, с.Зелениково, с.Златосел, с.Отец Кирилово, с.Пъдарско, с.Розовец, с.Свежен, с.Стрелци, с.Сърнегор, с.Тюркмен, с.Чехларе, с.Чоба с население около 8 000 души. Във ФСМП – Брезово на смяна работи един медицински екип.