ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Раковски - ул. В. Петлешков, № 2

ФСМП–Раковски - обслужва 7 населени места:

гр.Раковски, с.Белозем, с.Болярино, с.Момино село, с.Стряма, с.Чалъкови, с.Шишманцис население около 27 000 души. Във ФСМП – Раковски на смяна работи един медицински екип.