ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Съединение - ул. А. Стамболийски, № 28

ФСМП–Съединение обслужва 11 населени места:

с.Голям чардак, с.Драгомир, с.Любен, с.Малък чардак, с.Найден Герово, с.Неделево, с.Правище, гр.Съединение, с.Царимир, с.Церетелево, с.Цалапица с население около 15 000 души. Във ФСМП – Съединение на смяна работи един медицински екип.