ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

Полезни връзки

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=418


Български лекарски съюз
http://www.blsbg.com/


Българска асоциация на специалистите по здравни грижи
http://www.nursing-bg.com/


НЗОК
www.nhif.bg/


Медицински университет – Пловдив
http://meduniversity-plovdiv.bg/


Център 112
http://www.112.mvr.bg/


РЗИ – Пловдив
http://www.riokozpd.com/


Агенция против корупция
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=426&categoryid=879&home=true

http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12