ЦСМП Пловдив

Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП–Пловдив обслужва територия от 5 973 кв. км, население от около 700 000 души, живущи в 212 населени места.

Стрктура на ЦСМП-Пловдив:

 - Административно–стопански сектор с Автокомплекс

 - Регионална кординационна централа (РКЦ)

 - 12 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП): Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай, Хисар, Калояново, Съединение, Стамболийски, Куклен, Раковски, Брезово, Лъки.

Дейности извършвани от ЦСМП-Пловдив: Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица; предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ; осъществяване на обучение на специализанти по спешна медицина. 

 

Актуално
Обяви за работа - ЦСМП - Пловдив

Обяви за работа

  Центъра за спешна медицинска помощ гр.Пловдив търси да назначи лекари, фелдшери,лекарски асистенти,