ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Калояново - пл. Възраждане, № 11

ФСМП–Калояново обслужва 16 населени места:

с.Калояново, с.Дуванлии, с.Дълго поле, с.Житница, с.Черноземен, с.Ръжево Конаре, с.Долна махала, с.Ръжево, с.Песнопой, с.Иван Вазово, с.Горна махала, с.Бегово, с.Главатар, с.Сухозем, с.Отец Паисиево, с.Граф Игнатиево с население около 14 000 души. Във ФСМП – Калояново на смяна работи 1 медицински екип.