ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Куклен - ул. Славянска, № 7

ФСМП–Куклен - обслужва 17 населени места:

с.Гълъбово, с.Добралък, гр.Куклен, с.Руен, с.Цар Калоян, с.Яврово, с.Белащица, с.Бойково, с.Браниполе, с.Брестник, с.Дедово, с.Извор, с.Крумово, с.Лилково, с.Марково, с.Ситово, с.Храбрино с население около 20 000 души. Във ФСМП – Куклен на смяна работи един медицински екип.