ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Лъки - ул. Възраждане, № 30

ФСМП–Лъки обслужва 11 населени места:

с.Балкан махала, с.Белица, с.Борово, с.Джурково, с.Дряново, с.Здравец, с.Лъкавица, гр.Лъки, с.Манастир, с.Четрока, с.Югово с население около 3 000 души. Във ФСМП – Лъки на смяна работи един медицински екип.