ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП - Асеновград - ул. А. Стамболийски, № 26

ФСМП - Асеновград обслужва 31 населени места:

гр. Асеновград, с.Бачково, с.Бор, с.Боянци, с.Врата, с.Горнослав, с.Добростан, с. Долнослав, с.Жълт камък, с.Златовръх, с.Избеглии, с.Изворово, с.Козаново, с.Конуш, с.Косово, с.Леново, с.Лясково, с.Мостово, с.Мулдава, с.Нареченски бани, с.Новаково, с.Нови извор, с.Орешец, с.Патриарх Евтимово, с.Сини връх, с.Стоево, с.Тополово, с.Три могили, с.Узуново, с.Червен, с.Болярци с население от около 67 000 души. Във ФСМП – Асеновград на смяна работят 2 медицински екипа.