ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Хисар - ул. Гладстон, № 2

ФСМП–Хисар обслужва 12 населени места:

с.Беловица, с.Красново, с.Кръстевич, с.Мало Крушево, с.Михилци, с.Мътеница, с.Ново Железаре, с.Паничери, с.Старо Железаре, с.Старосел, гр..Хисаря, с.Черничево с население около 13 000 души. Във ФСМП – Хисар на смяна работи един медицински екип.