ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Стамболийски - ул. Дунав, № 34

ФСМП–Стамболийски обслужва 14 населени места:

гр. Стамболийски, с.Йоаким Груево, с.Куртово Конаре, с.Ново село, с.Триводици, гр.Кричим, гр.Перущица, с.Златитрап, с.Чурен, с.Кадиево, с.Оризари, с.Скобелево, с.Устина, с.Брестовица с население около 43 000 души. Във ФСМП – Стамболийски на смяна работи 1 медицински екип.